Sản phẩm

Điện trở AB 1/2W Hết Hàng

Điện trở AB 1/2W

Thông số : 1/2W
Kích thước : 3x12mm
Giá : 12.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Điện trở Mỹ DALE 2W 5% Hết Hàng

Điện trở Mỹ DALE 2W 5%

Thông số : 2W
Kích thước : 3x12mm
Giá : 15.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Điện trở VISHAY 3W 5% Hết Hàng

Điện trở VISHAY 3W 5%

Thông số : 3W
Kích thước : 0
Giá : 20.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Điện trở  WELWYN 3W - 5W -  7W 5% Hết Hàng

Điện trở WELWYN 3W - 5W - 7W 5%

Thông số : 470
Kích thước : 5*12mm
Giá : 30.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Điện trở Công suất

Điện trở Công suất

Thông số : 1k
Kích thước : 13.7*14.2*27MM
Giá : 50.000 VND
Tụ Panasonic 160V 100UF Hết Hàng

Tụ Panasonic 160V 100UF

Thông số : 100
Kích thước : 16x26mm
Giá : 22.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ cao áp Panasonic 450V 22UF Hết Hàng

Tụ cao áp Panasonic 450V 22UF

Thông số : 22uF
Kích thước : 16x22MM
Giá : 19.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ cao áp SAMYOUNG 500V 100UF NBC Hết Hàng

Tụ cao áp SAMYOUNG 500V 100UF NBC

Thông số : 100
Kích thước : 22x36MM
Giá : 32.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ cao áp Rubycon RTP 450V 180UF Hết Hàng

Tụ cao áp Rubycon RTP 450V 180UF

Thông số : 180
Kích thước : 35x25MM
Giá : 19.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ cao áp SAMYOUNG 500V 100UF NFA Hết Hàng

Tụ cao áp SAMYOUNG 500V 100UF NFA

Thông số : 100
Kích thước : 20x40MM
Giá : 31.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ nguồn cao áp EPCOS 500V22UF/500V Hết Hàng

Tụ nguồn cao áp EPCOS 500V22UF/500V

Thông số : 22UF
Kích thước : 16x40mm
Giá : 50.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Loading...