Sản phẩm

Tụ Panasonic 160V 100UF Hết Hàng

Tụ Panasonic 160V 100UF

Thông số : 100
Kích thước : 16x26mm
Giá : 22.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ cao áp Panasonic 450V 22UF Hết Hàng

Tụ cao áp Panasonic 450V 22UF

Thông số : 22uF
Kích thước : 16x22MM
Giá : 19.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ cao áp SAMYOUNG 500V 100UF NBC Hết Hàng

Tụ cao áp SAMYOUNG 500V 100UF NBC

Thông số : 100
Kích thước : 22x36MM
Giá : 32.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ cao áp Rubycon RTP 450V 180UF Hết Hàng

Tụ cao áp Rubycon RTP 450V 180UF

Thông số : 180
Kích thước : 35x25MM
Giá : 19.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ cao áp SAMYOUNG 500V 100UF NFA Hết Hàng

Tụ cao áp SAMYOUNG 500V 100UF NFA

Thông số : 100
Kích thước : 20x40MM
Giá : 31.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ nguồn cao áp EPCOS 500V22UF/500V Hết Hàng

Tụ nguồn cao áp EPCOS 500V22UF/500V

Thông số : 22UF
Kích thước : 16x40mm
Giá : 50.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ nguồn cao áp EPCOS 400V68UF Hết Hàng

Tụ nguồn cao áp EPCOS 400V68UF

Thông số : 68UF400V
Kích thước : 22x30MM
Giá : 25.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ cao áp VISHAY-BC 500V 120UF Hết Hàng

Tụ cao áp VISHAY-BC 500V 120UF

Thông số : 120UF
Kích thước : 25x40MM P=10MM
Giá : 30.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ Dầu Mỹ CDE 10UF 370VAC Hết Hàng

Tụ Dầu Mỹ CDE 10UF 370VAC

Giá : 60.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ Dầu Mỹ AEROVOX 26UF 525V AC Hết Hàng

Tụ Dầu Mỹ AEROVOX 26UF 525V AC

Giá : 180.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Tụ Thoát K Enla Cerafine 47uf16v Hết Hàng

Tụ Thoát K Enla Cerafine 47uf16v

Giá : 25.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Loading...