Sản phẩm

Điện trở AB 1/2W Hết Hàng

Điện trở AB 1/2W

Thông số : 1/2W
Kích thước : 3x12mm
Giá : 12.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Điện trở Mỹ DALE 2W 5% Hết Hàng

Điện trở Mỹ DALE 2W 5%

Thông số : 2W
Kích thước : 3x12mm
Giá : 15.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Điện trở VISHAY 3W 5% Hết Hàng

Điện trở VISHAY 3W 5%

Thông số : 3W
Kích thước : 0
Giá : 20.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Điện trở  WELWYN 3W - 5W -  7W 5% Hết Hàng

Điện trở WELWYN 3W - 5W - 7W 5%

Thông số : 470
Kích thước : 5*12mm
Giá : 30.000 VND
Chi tiết Mua hàng
Điện trở Công suất

Điện trở Công suất

Thông số : 1k
Kích thước : 13.7*14.2*27MM
Giá : 50.000 VND
Loading...